Tipkent: İstanbul
Travis Kirton
TipKent: İstanbul, İstanbul'un baskı temelli/etkileşimli tipografik bir betimlemesidir. Tipografik işler, sanatçı tarafından geliştirilmiş, doğrusal olmayan dizgi teknikleriyle resmetmeyi sağlayan özgün bir yazılım (TypeIs) kullanılarak oluşturulmuştur.
TipKent: İstanbul Londra Ekonomi Okulu (www.urban-age.net) tarafından yayınlanmış yazı ve verileri kullanır. İstanbul üzerine yapılmış yayınların neredeyse tümü İngilizce veya Türkçe olarak Türkiye'den akademisyenler, mimarlar ve düşünürler tarafından yazılmıştır.