Yapay Ahmaklık
Bager Akbay, Ana Cigon,
Vasja Progar
Yapay Ahmaklık genişçe tanımlanmış bir
projedir. İçinde insanlar, sanat ve etkileşim
gibi birtakım meseleleri ele aldığımız, esnek
bir bağlamı temsil eder. Sergideki parçalar
ve olaylar, izleyicileri işbirliği yapmaya davet
etmek maksadıyla sunulmuştur.