Kapasitif Beden
Andreas Muxel,
Martin Hesselmeier
“Kapasitif beden” yerleştirmesi, etrafındaki sese tepki veren modüler bir ışık sistemidir. Her bir özel olarak oluşturulmuş modül, piezoelektrik bir alıcıya ve mikro-işlemcilere bağlı bir elektrolumine ışık telinden müteşekkildir.