SERSERİ PABUÇLAR
Ricardo Nascilento, Tiago Martins
Bu proje, kullanıcının adımlarını Tweet’leyerek asıl itibariyle mikro-günlük tutmayı bir adım öteye taşıyan bir çift lastik pabuç sunmaktadır. Mesajlar “tap” ve “.” kelimelerinin tekrarlarından oluşur. Bunlar sırasıyla, yürüyüşcünün adımlarını ve bunların arasında geçen süreyi sembolize eder.  Serseri Pabuçlar, neredeyse-saplantılı hale gelmiş mikro-günlük tutma alışkanlıkları hakkında eleştirel bir yaklaşımdır ve her gün bloglama ve Twitter gibi sosyal platformlar vasıtasıyla üretilen bilginin kişiye özel doğası, miktarı ve faydasını araştırır. Amacı, mikro-günlük tutma pratiğini,  kısmen belirsiz, tekrarlayan ve tartışılır biçimde faydasız büyük miktarda kişisel bilgi yaymaya yarayan otomatik, düşüncesiz bir eyleme dönüştürerek olası uç noktalardan biri haline getirmektir.