AV1/AV2
Martinka Bobrikova,
Oscar de Carmen
Bu yerleştirme, artık meyve sebzeden enerji üretme imkanları üzerine uzun süreli araştırmalara dayanmaktadır. Basit açık bir donanımla meyve ve sebzeden elde edilen enerji, entegre devreler vasıtasıyla görsel-işitsel yerleştirmelere dönüştürülmektedir. İlgi çekici bir görsel-işitsel biçime sahip olmalarının yanında yerleştirmeler, mevcut tüketim toplumunun sosyal bir eleştirisini yapmakta ve süpermarket zincirleri tarafından artık ve satılamaz kabul edilen meyve ve sebzelerin yeniden kullanımınına yönelik belli bir alternatif öneri getirmektedir.