nanoCup
Hugo Martinez-Tormo
Cam, Silisyum Dioksit’ten (SiO2) meydana gelir. Bu etkileşimli yerleştirmede, ziyaretçi cam bir nesneyle etkileşime girerek, dokunmak suretiyle Silica bileşenlerin görsel akustik bir temsilini üretir. Bu temsil, nano ölçekte Silica atomlarının yaydığı ışığın rengini temel alır, ki bunlar kırmızı ve mordur. Ses, ışığın dalga boyunu (nm) sesin frekansına (Hz) bağlayan matematiksel bir denkleme karşılık gelir. Böylelikle ziyaretçi, atomik nano ölçeğin dünyasında bir yolculuğa çıkar ve maddenin yeni davranış biçimlerini keşfedebilir. Nano ölçekte maddenin rengi nedir ve bu rengin sesi neye benzer?