Kaç Veri - Kovala Veri
Mehmet Erkök, Ahmet Sertaç Öztürk
Veri hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun; bazen ihtiyacımızdan fazlasıyla yüz yüze kalıyoruz. Kimimizi memnun ediyor, kimimiz ise kurtulmak istiyor. Bu kinetik çalışma, izleyenin gövde üstündeki kolu çevirmesi ile çalışmaya başlıyor. Dikey bir eksen etrafında dizili -biri insan figürü, diğerleri 8-10 kadar monitör – dijital gösterge beraber bir dizi olarak dönmeye başlıyorlar. İzleyen kolu istediği yöne çevirebilir; bir yönde figür veriden kaçıyor, diğer yönde figür verileri yakalamaya çalışıyor; nasıl olacağı izleyene kalmış.